หน้าหลักข้อมูลประเทศยุโรป

 

 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 • ออสเตรีย
 • บัลกาเรีย
 • เบลเยียม
 • ไซปรัส
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • สเปน
 • ฮังการี
 • ไอร์แลนด์
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • สโลวาเกีย
 • มอลตา
 • สโลวีเนีย
 • สวีเดน
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • สหราชอาณาจักร
 • อิตาลี

 • ประเทศที่กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศยุโรปอื่นๆ
 • ตุรกี
 • โครเอเชีย
 • มาซิโดเนีย (FYROM)
 • นอร์เวย์
 • รัสเซีย
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • วาติกัน • Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

   


   

  ThaiEurope

   


  Monitor EU Environment Regulations

  RSS กรุงเทพธุรกิจ

  useCacheLite(true, $LitePath, $cacheDir, $cachetime); if ( empty($cachetime) ) { $rssDoc->disableCache(); } $rssDoc->loadRSS( $url ); $totalChannels = $rssDoc->getChannelCount(); for ($i = 0; $i < $totalChannels; $i++) { $currChannel =& $rssDoc->getChannel($i); $totalItems = $rowcount; if ($currChannel->getItemCount() < $rowcount) $totalItems = $currChannel->getItemCount(); if ($imagecount < 0) $imagecount = 0; if ($currChannel->getItemCount() < $imagecount ) $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($imageuri != "") $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo ""; if ($viewas=="list" && $ultag==true) { if ($imageuri != "") { echo "
   "; } else { echo "
    "; } } for ($j = 0; $j < $totalItems; $j++) { $currItem =& $currChannel->getItem($j); $txtNews = "getLink() . "\" target=\"". $target ."\" class=\"". $linkclass ."\">" .iconv('UTF-8', 'TIS-620',$currItem->getTitle()) . ""; if ($item_descr) { $txtNews .= "
    ".$currItem->getDescription(); } switch($viewas) { case "list": echo "
   • ".$txtNews."\n"; break; case "horz": if ($j <= ($imagecount - 1)) { echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"absmiddle\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; } else if ($imagealter != "") { echo ""; } echo $txtNews." "; break; case "column": if ($j % $columncount == 0) echo "
  "; if ($imagealign == "center") echo ""; if ($j % $columncount == ($columncount -1)) echo "\n"; break; } } if ($viewas=="list" && $ultag==true) echo ""; if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo "
  "; else echo ""; if ($j <= ($imagecount - 1)) { if ($imagealign == "center") echo "
  "; echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"".$imagealign."\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; if ($imagealign == "center") echo "
  "; } else if ($imagealter != "") { if ($imagealign == "center") echo "
  "; echo ""; if ($imagealign == "center") echo "
  "; } echo $txtNews; if ($imagealign == "center") echo "
  "; echo "
  "; } } ?>

  Syndicate

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บ