การบริหารจัดการโควต้าไก่สดหลังจากยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้า Print E-mail
Written by สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป   
Thursday, 10 May 2012

ตามที่คณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณายกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าไก่สดจากไทยและผลโหวตออกเสียงโดยประเทศสมาชิกมีมติให้ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าไก่สดจากไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 -- ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะออก Commission Implementing Decision และ Commission Implementing Regulation และประกาศลงใน Official Journal ต่อไป แล้วนั้น -- มีคำถามต่อว่า ไก่สดจากไทยจะต้องมีตั้งแต่วันที่ใด และจะมีกฎระเบียบการบริหารจัดการประการใดบ้างที่ไทยจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถส่งออกมายังอียูได้

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคำถามดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่กรรมาธิการ DG AGRI และ DG SANCO ดังนี้ 

I.  วันที่ฆ่า วันที่ผลิต และวันที่แช่แข็ง

                    1.    ใน Commission Implementing Decision และ Commission Implementing Regulation ที่จะประกาศลงใน Official Journal นั้น คณะกรรมาธิการฯ จะกำหนดวันที่ ใน Annex I ของ Regulation 798/2008 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2555          

                    2.    ตาราง Annex I ดังกล่าวจะกำหนด “specific conditions – opening date” ซึ่งจะมีคำอธิบายเพิ่มเติม (footnote) ว่าสินค้าที่ผลิตหลังจากวันที่ดังกล่าว (1 กรกฎาคม 2012) สามารถนำเข้ามายังตลาดสหภาพฯ ได้

                    3.    ดังนั้น สินค้าไก่สดของไทยจะต้องมีวันที่ฆ่า  (slaughter date) วันที่ผลิต (produce date) และวันที่แช่แข็ง (frozen date) หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 จึงจะสามารถนำเข้ามายังตลาดสหภาพฯ ได้อย่างถูกต้อง

 

II. ระเบียบการบริหารจัดการโควต้าไก่สดที่เกี่ยวข้องกับไทย

การยกเลิกการห้ามนำเข้าดังกล่าว จะส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกไก่สดมายังสหภาพยุโรปได้หลังจากถูกห้ามนำเข้าตั้งแต่ปี 2547 โดยไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากโควต้าภาษีของสหภาพยุโรปที่ให้ไทยเป็นการเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 97,710 ตัน และสามารถนำเข้าได้ภายใต้โควต้ารวม (global quotas) อีกด้วย ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการโควต้าไก่สดที่เกี่ยวข้อง 3 กฎระเบียบ ดังนี้


                    1.    Commission Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries ซึ่งไทยได้รับโควต้าจำนวน 92,610 ตัน จากการเจรจาชดเชยกรณีไก่หมักเกลือภายใต้ WTO โดยมีภาษีในโควต้าร้อยละ 15.4 ผู้นำเข้าที่ต้องการจะนำเข้าในไตรมาสแรก (กรกฎาคม – กันยายน) จะต้องยื่นขอโควต้าภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน (วันที่ 6 เมษายน)

                     2. Commission Regulation (EC) No 1385/2007 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 774/94 as regards opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for poultrymeat ซึ่งไทยได้รับโควต้าไก่สดแช่แข็ง (ไม่หมักเกลือ) 3 พิกัด (8 หลัก) จำนวน 5,100 ตันต่อปี จากสหภาพยุโรปจากการเจรจาชดเชยเรื่องถั่วเหลือง อัตราภาษีในโควต้าเป็นร้อยละ 0 โดยผู้นำเข้าสามารถยื่นขอโควต้าได้ในสัปดาห์แรกของเดือนก่อนหน้าไตรมาส (ในกรณีนี้ ผู้นำเข้าสามารถยื่นขอโควต้าได้สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน เพื่อทำการนำเข้าในเดือนกรกฎาคม)

                     3. Commission Regulation (EC) No 533/2007 opening and providing for the administration of tariff quotas in the poultrymeat sector ซึ่งโควต้าภายใต้กฎระเบียบฯ นี้ เป็นโควต้าไก่ประเภททั่วไป (Erga Omnes) ซึ่งมีอัตราภาษีสูง ตั้งแต่ร้อยละ 93-512 โดยไทยมีสิทธิในการยื่นขอโควต้าเหมือนประเทศที่สามอื่นๆ ผู้นำเข้าสามารถยื่นขอโควต้าได้ในสัปดาห์แรกของเดือนก่อนหน้าไตรมาส (ในกรณีนี้ ผู้นำเข้าสามารถยื่นขอโควต้าได้สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน เพื่อทำการนำเข้าในเดือนกรกฎาคม)

Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Related Items:

  1. กว่าอียูจะยอมเลิกแบนไก่สดจากไทย
  2. รัฐบาลตุรกีประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้าสิ่งทอเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต
  3. อียูประกาศยกเลิกการระงับการนำเข้าไก่สดจากไทยอย่างเป็นทางการ
  4. อียูเลิกแบนไก่สดจากไทยแล้ว
Last Updated ( Thursday, 10 May 2012 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ