เก็บตกงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Ethnic Foods Europe 2012 (27-29 มีนาคม 2555) Print E-mail
Contributed by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Monday, 02 April 2012

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ การค้าระหว่างประเทศทำให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ความชื่นชมในอาหารจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการค้าระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นดังกล่าว งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Ethnic Foods Europe 2012 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ Brussels Exhibition Centre กรุงบรัสเซลส์ เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่นำผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากภูมิภาคต่างๆ นอกยุโรปมาพบปะกัน เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจในสาขาดังกล่าว 

                    ภายในพื้นที่จัดแสดงอาคาร 3 ของศูนย์แสดงสินค้าบรัสเซลส์เอ็กซ์โป งาน Ethnic Foods Europe 2012 ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 มีผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากนอกยุโรปจำนวนมากกว่า 200 ราย จาก 20 ประเทศ อาทิ จีน เกาหลี อินเดีย ตุรกี และกลุ่มประเทศอาหรับ เม็กซิกัน แอฟริกัน-แคริเบียน รวมทั้งไทย เข้าร่วมแสดง โดยมีผู้ประกอบการจากไทยเข้าร่วมแสดงจำนวน 10 ราย ได้แก่ บริษัทอกริไทย บริษัทอำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง บริษัทเอเซียโกลเด้นไรซ์ บริษัทเอเชียติ๊ก อโกรอินดัสตรี บริษัทดีไทยเพอร์เฟคฟู้ดส์ บริษัทฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ บริษัทสุรีอินเตอร์ฟู้ด บริษัทไทยอกริฟู้ดส์ บริษัทไทยโคโคนัท รวมถึงร้านจากมูลนิธิโครงการหลวง ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และแสวงหาลู่ทางตลาดแก่ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง อันจะช่วยส่งเสริมรายได้และความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรไทยภายใต้โครงการหลวงต่อไป    

                    วัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมจัดแสดงในงานนี้ส่วนใหญ่คือการสรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจนำเข้า ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจผลิตอาหาร หรือธุรกิจร้านอาหารของตน อาทิ บริษัท Tesco ประเทศอังกฤษนำเข้าวัตถุดิบกะทิให้แผนกผลิตอาหาร ready-meal จากบริษัทไทยโคโคนัท ในประเทศไทย    

                    จากการสอบถามผู้นำเข้ารายใหญ่จากเนเธอร์แลนด์ เช่น บริษัท Heuschen & Schrouff—Oriental Foods Trading B.V. และผู้นำเข้าขนาดกลางจากประเทศเดียวกัน เช่น บริษัท Beagley Copperman ที่นำเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากเอเชียมาขายต่อให้ร้านขายปลีกต่างๆ ในยุโรป อาทิ ร้านกำหยวน ในเบลเยียม ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายของชำที่นำเข้าจากเอเชีย เป็นที่น่ายินดีว่าสินค้าไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจนำเข้านี้ โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ถึง 85 ของสินค้าที่นำเข้าทั้งหมด โดยมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ ข้าวสาร กะทิ ซ๊อสปรุงรส น้ำพริก ผงปรุงรส อาหารกระป๋อง เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มธัญพืช ชา กาแฟ ฯลฯ        

                    แม้สินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากไทยจะได้รับความนิยมมากในตลาดยุโรป แต่นาย Silvan Reijnen จากบริษัท Beagley Copperman ย้ำว่า บริษัทต้องคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในสินค้าประเภทนั้นๆ เท่านั้น จึงจะสามารถครองใจลูกค้าในตลาดได้ โดยเฉพาะสินค้าประเภทข้าวสาร ที่บริษัทนำเข้าของนาย Reijnen ตระหนักดีถึงปัญหาการปลอมปน “เราทราบดีว่ามีการปลอมปนข้าวจากไทย เช่น ใช้ข้าวปทุมผสมกับข้าวขาว (white rice) แต่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นข้าวหอมมะลิ บริษัทของเราจึงต้องระมัดระวังในการเลือกข้าวสารจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและไม่ปลอมปนเท่านั้น อาทิ ข้าวยี่ห้อ ‘Siam Pure Rice’ และยี่ห้อ ‘Spoon&Spoon’”   

                    นอกจากนี้ นาย Reijnen ระบุอีกด้วยว่า หากเป็นไปได้ อยากจะให้หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมสินค้าข้าวในตลาดยุโรปด้วยการให้ความรู้และความเข้าใจแก่ชาวยุโรปเกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดว่ามีประเภทใดบ้าง และแต่ละประเภทมีลักษณะเด่นแตกต่างกันอย่างไร ใช้ประกอบอาหารอะไรได้บ้าง เพราะปัจจุบัน ยังมีชาวยุโรปอีกมากที่ไม่รู้จักข้าว โดยเฉพาะข้าวที่มาจากประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายตลาดบนพื้นฐานของการมีสินค้าคุณภาพดีอยู่แล้ว      

                    งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Ethnic Foods Europe 2012 นับเป็นเวทีที่น่าสนใจอีกเวทีหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการแสวงหาลู่ทางการตลาดและการเสริมสร้างเครือข่ายเชิงธุรกิจในตลาดยุโรป  โดยหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมงานในปีหน้า สามารถติดต่อบริษัทผู้จัด Expo Communications BV และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ethnicfoodseurope.com/

 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Last Updated ( Monday, 02 April 2012 )

 


 

ThaiEurope

 


Monitor EU Environment Regulations

RSS กรุงเทพธุรกิจ

useCacheLite(true, $LitePath, $cacheDir, $cachetime); if ( empty($cachetime) ) { $rssDoc->disableCache(); } $rssDoc->loadRSS( $url ); $totalChannels = $rssDoc->getChannelCount(); for ($i = 0; $i < $totalChannels; $i++) { $currChannel =& $rssDoc->getChannel($i); $totalItems = $rowcount; if ($currChannel->getItemCount() < $rowcount) $totalItems = $currChannel->getItemCount(); if ($imagecount < 0) $imagecount = 0; if ($currChannel->getItemCount() < $imagecount ) $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($imageuri != "") $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo ""; if ($viewas=="list" && $ultag==true) { if ($imageuri != "") { echo "
    "; } else { echo "
      "; } } for ($j = 0; $j < $totalItems; $j++) { $currItem =& $currChannel->getItem($j); $txtNews = "getLink() . "\" target=\"". $target ."\" class=\"". $linkclass ."\">" .iconv('UTF-8', 'TIS-620',$currItem->getTitle()) . ""; if ($item_descr) { $txtNews .= "
      ".$currItem->getDescription(); } switch($viewas) { case "list": echo "
    • ".$txtNews."\n"; break; case "horz": if ($j <= ($imagecount - 1)) { echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"absmiddle\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; } else if ($imagealter != "") { echo ""; } echo $txtNews." "; break; case "column": if ($j % $columncount == 0) echo "
"; if ($imagealign == "center") echo ""; if ($j % $columncount == ($columncount -1)) echo "\n"; break; } } if ($viewas=="list" && $ultag==true) echo ""; if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo "
"; else echo ""; if ($j <= ($imagecount - 1)) { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"".$imagealign."\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; if ($imagealign == "center") echo "
"; } else if ($imagealter != "") { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo ""; if ($imagealign == "center") echo "
"; } echo $txtNews; if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "
"; } } ?>

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ