คณะอาจารย์และนิสิตยุโรปศึกษา จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตและรับฟังการบรรยาย Print E-mail
Written by สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์   
Thursday, 22 March 2012

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 รศ. ดร. ชโยดม สรรพศรี ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะอาจารย์และนิสิต เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต อภิชาติ ชินวรรโณ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-เบลเยียม และไทย-อียู รวมทั้งภาระกิจหลักของคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป จากข้าราชการทีมประเทศไทย ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานศุลกากร พาณิชย์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานเกษตร และจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะโดยมีข้าราชการทีม ประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

โครงการหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านยุโรปศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 และดำเนินการสอนโดยคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมภาคเอเชียและยุโรป

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maeus.grad.chula.ac.th/newweb/

On 20th March 2012, Assoc. Prof. Chayodom Sabhasri, Director of Masters of Arts in European Studies (MAEUS), Chulalongkorn University, together with MAEUS lecturer and students, paid a courtesy call on Ambassador Apichart Chinwanno at the Royal Thai Embassy. The Embassy staff and Heads of Office of Customs Counsellor, Office of Commercial Affairs, Office of Science and Technology Counsellor and representative of the Office of Agricultural Affairs briefed the group on Thai-Belgium and Thai-EU relations as well as the main responsibilities of Team Thailand and the Mission of Thailand to the EU. After the briefing, Ambassador Apichart hosted lunch for the group with members of Team Thailand at the Royal Thai Embassy.    

The MAEUS programme of Chulalongkorn University, began in 1997, is the first European studies programme in Southeast Asia. Teaching team are well-known academics from Thailand, Asian and European countries.

For more information, please visit their website at http://www.maeus.grad.chula.ac.th/newweb/
 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Last Updated ( Thursday, 22 March 2012 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ