ภาวะเศรษฐกิจยูโรโซนล่าสุด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2555 Print E-mail
Contributed by สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป   
Friday, 02 March 2012

เศรษฐกิจยูโรโซนในไตรมาส 4 (ข้อมูลเบื้องต้น) ของปี 2555 หดตัวจากไตรมาสก่อนที่ -0.3% (QoQ) โดยวิกฤติหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศรอยขอบ Periphery ได้เริ่มลุกลามทำให้เศรษฐกิจหลัก (Core Economies) หดตัวในหลายประเทศ โดยเฉพาะเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมที่ประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย Recession (เศรษฐกิจติดลบ 2 ไตรมาสติดกัน)

 ดัชนีชี้เศรษฐกิจ Composite Purchasing Managers’ Index ใน 2 เดือนแรกของไตรมาส 1 ปี 2555 อยู่ที่ 50 จุด ชี้ เศรษฐกิจยูโรโซนไม่มีการขยายตัว (0% QoQ) ในไตรมาสแรก-          อัตราการว่างงานของเขตยูโรโซนล่าสุดทรงตัวเท่ากับเดือนก่อนในระดับสูงที่ 10.4% สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อเขตยูโรโซนล่าสุดในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.6% จากเดือนก่อนที่อยู่ที่ 2.7%
แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2555
-          เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโน้มหดตัวเหลือ -0.3% ในปี 255 จาก 1.5% ในปี 2554 เนื่องจากการบริโภคที่คาดว่าจะชะลอตัวตามปัญหาการว่างงานระดับสูงเรื้อรัง ขณะที่รายจ่ายรัฐบาลที่หดตัวตามนโยบายลดการขาดดุลรัฐบาล และการส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวลดลง
-          แต่ อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในเขตยูโร จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น โดยมีเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวเป็นบวกได้ 9 ประเทศ และติดลบ 8 ประเทศ (ดูตารางหน้า8ประกอบ)
 ภาคการเงินและการคลัง
-          ธนาคารกลาง ECB คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ในเดือนก.พ. แต่เพิ่มสภาพคล่องให้สถาบันการเงินมากขึ้นผ่านการปล่อยกู้ระยะยาว 3 ปี (Longer-term Refinancing Operation:LTRO) ครั้งที่ 2 อีกถึง 529.5 พันล้านยูโร  ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาฯ ประเมินว่าจะยิ่งทำให้สถาบันการเงินนำเงินไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งไทยมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดทุน/เงินผันผวน
-          ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยูโรโซน ตกลงมาตรการแก้ไขวิกฤติหนี้กรีซ โดย(1)อนุมัติเงินกู้รอบ 2 แก่กรีซในวงเงิน 130 พันล้านยูโร (2)เห็นชอบให้เจ้าหนี้ภาคเอกชนลดหนี้(Hair Cut)ให้กรีซ 53.5% (3)ปรับลดดอกเบี้ยให้กรีซเหลือ Euribor+1.5% ทั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาฯ ประเมินว่า มาตรการช่วยคลายความกังวลวิกฤติหนี้กรีซได้ในระยะสั้น แต่อาจไม่สามารถทำให้ฐานะการคลังกรีซยั่งยืน(Sustainable)ในระยะยาว 
 
ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มโดยสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรปได้ที่นี่
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

 


 

ThaiEurope

 


Monitor EU Environment Regulations

RSS กรุงเทพธุรกิจ

useCacheLite(true, $LitePath, $cacheDir, $cachetime); if ( empty($cachetime) ) { $rssDoc->disableCache(); } $rssDoc->loadRSS( $url ); $totalChannels = $rssDoc->getChannelCount(); for ($i = 0; $i < $totalChannels; $i++) { $currChannel =& $rssDoc->getChannel($i); $totalItems = $rowcount; if ($currChannel->getItemCount() < $rowcount) $totalItems = $currChannel->getItemCount(); if ($imagecount < 0) $imagecount = 0; if ($currChannel->getItemCount() < $imagecount ) $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($imageuri != "") $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo ""; if ($viewas=="list" && $ultag==true) { if ($imageuri != "") { echo "
    "; } else { echo "
      "; } } for ($j = 0; $j < $totalItems; $j++) { $currItem =& $currChannel->getItem($j); $txtNews = "getLink() . "\" target=\"". $target ."\" class=\"". $linkclass ."\">" .iconv('UTF-8', 'TIS-620',$currItem->getTitle()) . ""; if ($item_descr) { $txtNews .= "
      ".$currItem->getDescription(); } switch($viewas) { case "list": echo "
    • ".$txtNews."\n"; break; case "horz": if ($j <= ($imagecount - 1)) { echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"absmiddle\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; } else if ($imagealter != "") { echo ""; } echo $txtNews." "; break; case "column": if ($j % $columncount == 0) echo "
"; if ($imagealign == "center") echo ""; if ($j % $columncount == ($columncount -1)) echo "\n"; break; } } if ($viewas=="list" && $ultag==true) echo ""; if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo "
"; else echo ""; if ($j <= ($imagecount - 1)) { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"".$imagealign."\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; if ($imagealign == "center") echo "
"; } else if ($imagealter != "") { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo ""; if ($imagealign == "center") echo "
"; } echo $txtNews; if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "
"; } } ?>

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ