ระเบียบอียูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเด็กเล่นเริ่มประกาศใช้แล้ว Print E-mail
Contributed by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Thursday, 02 July 2009

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2552 สหภาพยุโรปได้ประกาศระเบียบที่ 2009/48/EC ลงวันที่ 18 มิ.ย. ค.ศ. 2009 เรื่อง “Safety of toys” ลงใน Official Journal โดยจะมีผลบังคับใช้ 20 วันภายหลังจากการประกาศระเบียบดังกล่าวมีข้อกำหนดที่ผู้ผลิตของเด็กเล่นเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปพึงศึกษาทำความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารแนบของระเบียบดังกล่าว

ข้อมูลที่น่าสนใจศึกษาปรากฏในเอกสารแนบของระเบียบดังกล่าว อาทิ

 

- Annex II ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึง

    - ลักษณะของสินค้า

    - การป้องกันการติดไฟ

    - คุณสมบัติทางเคมี

    - รายชื่อสารให้กลิ่นที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ (allergenic fragrances) ที่ห้ามใช้ในของเด็กเล่น ซึ่งมีทั้งหมด 55 ชนิด หรือถ้ามีจะต้องไม่เกินปริมาณ 100mg/kg

    - รายชื่อสารให้กลิ่นที่จะต้องระบุบนฉลากที่ติดกับสินค้าหากมีปริมาณเกิน 100mg/kg ในของเด็กเล่นหรือส่วนประกอบ ขีดจำกัดปริมาณโลหะที่สามารถถ่ายเท (migration) จากสินค้าสู่ผู้บริโภค คุณสมบัติทางไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านความสะอาด

 

- Annex IV ข้อมูลที่ต้องระบุในแฟ้มข้อมูลทางเทคนิค (technical documentation) สำหรับผู้ผลิต

 

- Annex V การแจ้งคำเตือนเกี่ยวกับสินค้า

 

ทั้งนี้ ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายในสหภาพยุโรปจะถือเป็นผู้ผลิตและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตหากจำหน่ายสินค้าโดยใช้ชื่อ หรือยี่ห้อสินค้าของตน หรือสินค้าที่มีการแก้ไขจนทำให้คุณสมบัติตามข้อกำหนดเปลี่ยนแปลงไป

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบนี้ได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:EN:PDF

 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Related Items:

  1. EU จะเพิ่มความเข้มงวดมาตรฐานสินค้าอุปโภค
  2. ระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าของเด็กเล่นฉบับใหม่
  3. ร่างระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของเด็กเล่นในอียูได้รับการปรับปรุงใหม่ คาดใช้ปีหน้า

 

ระเบียบสินค้าอุตสาหกรรม

ระเบียบด้านมาตรฐานความปลอดภัย

ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

ระเบียบ RoHS และ WEEE

ระเบียบ Eco-Design

REACH

REACH

 

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ