ลิงค์ธุรกิจ: อยากค้าขายส่งออกไปยุโรป ควรเริ่มอย่างไรดี Print E-mail
Written by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Monday, 07 May 2007
Article Index
ลิงค์ธุรกิจ: อยากค้าขายส่งออกไปยุโรป ควรเริ่มอย่างไรดี
การสนับสนุนจากหน่วยราชการไทย
การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป
ลิงค์ธุรกิจสำหรับนักลงทุนไทย

การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป


European Commission Export Help Desk (ภาษาอังกฤษ)

บริการ ข้อมูลสำหรับผู้ส่งออกในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจส่งออกสินค้ามายังสหภาพยุโรป เช่น กฎระเบียบ อัตราภาษีศุลกากรพิกัดต่างๆ Rules of Origin ระเบียบ GSP สถิติการค้า และแม้กระทั่งรายชื่อผู้สนใจนำเข้า-ส่งออก อ่านคู่มือการใช้ได้ ที่นี่

EC Delegation Bangkok Business Information Centre (ภาษาอังกฤษ)

ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจของคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับกฎระเบียบของ สหภาพยุโรปสำหรับผู้ส่งออก และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าตลาดสหภาพยุโรป

Business Information Centre - BIC
Kian Gwan House 2, 140/1 Wireless Road
Bangkok 10330 - Thailand
Tel. +66 (0) 2 305 2645
Fax +66 (0) 2 305 2791
Email:

Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (ภาษาอังกฤษ)

เป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่บริการข้อมูลในเชิงวิจัยตลาด (market research) แก่ผู้ส่งออกจากประเทศที่กำลังพัฒนา

 

เว็บไซต์ EventsEye และ เว็บไซต์ Easyfairs
เป็นเว็บรวบรวมงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงงานที่จัดขึ้นในภุมิภาคยุโรป

 
ประชาสัมพันธ์สำหรับภาคธุรกิจ

ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ Last Updated ( Thursday, 01 October 2009 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ