สหภาพยุโรป Print E-mail
Written by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Monday, 20 June 2005

ข้อมูลพื้นฐานสหภาพยุโรป

 


 

ประเทศสมาชิก

มี 27 ประเทศ ได้แก่
- เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ (เข้าร่วม เมื่อพ.ศ. 2500)
- เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร (เข้าร่วมเมื่อปีพ.ศ. 2516)
- กรีซ (เข้าร่วมเมื่อพ.ศ. 2524)
- โปรตุเกส สเปน (เข้าร่วมเมื่อปีพ.ศ. 2529)
- ออสเตรีย ฟินแลนด์ สวีเดน (เข้าร่วมเมื่อปี พ.ศ. 2538)
- ไซปรัส เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ สโลวาเกีย มอลตา สโลวีเนีย สาธารณรัฐเช็ก (เข้าร่วมเมื่อพ.ศ. 2547)
- โรมาเนีย และ บัลกาเรีย (เข้าร่วมเมื่อพ.ศ. 2550)

ประชากร

502,477,005 ล้านคน (พ.ศ. 2554) 

วันยุโรป

9 พฤษภาคม

รูปแบบความร่วมมือ

เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศยุโรป ซึ่งมีโครงสร้างแบบผสมระหว่างความร่วมมือแบบเหนือรัฐ (supranationalism) และความร่วมมือระหว่างรัฐ (inter-governmentalism)

สนธิสัญญาพื้นฐาน

สหภาพยุโรปมีพื้นฐานอำนาจจากสนธิสัญญาต่างๆ ได้แก่ สนธิสัญญาปารีส (พ.ศ. 2494) สนธิสัญญาโรม (พ.ศ. 2500) สนธิสัญญาจัดตั้งตลาดเดียวแห่งยุโรป (พ.ศ. 2529) สนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรป (พ.ศ. 2535) สนธิสัญญาอัมสเตอร์ดัม (พ.ศ. 2540) สนธิสัญญานีซ (พ.ศ. 2544) สนธิสัญญาลิสบอน (พ.ศ. 2552)

รายชื่อประเทศที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

Acceding countries: โครเอเชีย (ลงนามสนธิสัญญาแล้ว คาดว่าประมาณเดือน ก.ค. พ.ศ. 2556 ประเทศสมาชิกอียู 27 ประเทศจะให้สัตยาบัน (ratification) สนธิสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้น)

Candidate countries: ตุรกี มาซิโดเนีย ไอซ์แลนด์ มอนเตเนโกร

Potential candidates: อัลบาเนีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย โคโซโว

สกุลเงิน

ยูโร - ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรมี 17 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี  ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน  และฟินแลนด์  เริ่มใช้เงินยูโรเมื่อปีพ.ศ. 2542  กรีซ (พ.ศ. 2544)  สโลวีเนีย (พ.ศ. 2550)  ไซปรัสและมัลต้า (พ.ศ. 2551)  สโลวาเกีย (พ.ศ. 2552) และเอสโตเนีย (พ.ศ. 2554 ) ส่วนประเทศสมาชิกอื่นๆ ยังใช้สกุลเงินประจำชาติของตน

  

 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ จากสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป Eurostat

GDP (current prices)

 12,257 พันล้านยูโร (พ.ศ. 2554)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

24,400 ยูโร (พ.ศ. 2553)

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

ร้อยละ 1.6 (พ.ศ. 2554)

 

อัตราการว่างงาน

ร้อยละ 10.4 (พ.ศ. 2554)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.1  (พ.ศ. 2554)

มูลค่าการนำเข้าของสหภาพยุโรป

นำเข้าจากทั่วโลก: 1,509,073.2 ล้านยูโร (พ.ศ. 2553)                                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------

นำเข้าจากไทย:  17,320.5 ล้านยูโร  หรือเท่ากับร้อยละ 1.1 ของการนำเข้าทั้งหมดของสหภาพยุโรป (พ.ศ. 2553)

มูลค่าการส่งออกของสหภาพยุโรป

การส่งออกไปทั่วโลก: 1,349,165.4 ล้านยูโร (พ.ศ. 2553)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

การส่งออกไปไทย: 9,998.6 ล้านยูโร หรือเท่ากับร้อยละ 0.7 ของการส่งออกทั้งหมดของสหภาพยุโรป (พ.ศ. 2553)  

ดุลการค้าของสหภาพยุโรป

ดุลการค้ากับโลก: -159,908 ล้านยูโร (พ.ศ. 2553) (-109,333 ล้านยูโร-พ.ศ. 2552)    

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดุลการค้ากับไทย: -7,320 ล้านยูโร (พ.ศ. 2553( -6,613 ล้านยูโร-พ.ศ. 2552)

 

ข้อมูลการค้าไทย-สหภาพยุโรป จากกรมส่งเสริมการส่งออก (กระทรวงพาณิชย์)

มูลค่าการนำเข้าจากสหภาพยุโรปของไทย

มกราคม-ธันวาคม 2554 : 17,852.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

มกราคม-ธันวาคม 2553:  13,887.7 ล้านเหรียญสหรัฐ


มูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรป

มกราคม-ธันวาคม 2554:  24,156.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

มกราคม-ธันวาคม 2553:  21,814.56 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดุลการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรป

มกราคม-ธันวาคม 2554: ไทยเกินดุลการค้า 6,304.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

มกราคม-ธันวาคม 2553:  ไทยเกินดุลการค้า 7,926.89 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 


 


 
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Last Updated ( Friday, 24 February 2012 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ