จับตานโยบาย EU

แนวโน้มตลาดสินค้าเนื้อสัตว์ของ EU ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า

article thumbnailแนวโน้มตลาดสินค้าเนื้อสัตว์ของ EU ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า ตามที่ได้รับข้อมูลรายงานของคณะกรรมาธิการยุโรปเรื่อง “Prospect for Agricultural Markets and...
+ อ่านข่าวนี้

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ 
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

จับตากระแสสิ่งแวดล้อม/CSR

ข่าวสารจากประเทศยุโรป

เศรษฐกิจกรีซในรอบปี 2555

article thumbnailในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีที่ยากลำบากสำหรับประชาชนกรีซทั่วไป...
+ อ่านข่าวนี้

 

สถานการณ์ผักไทยไปอียู Update: Thai Vegetable Export to the EU

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ   
+ อ่านข่าวนี้

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ 
+ อ่านข่าวนี้

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ  
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

  กฏระเบียบมาตรฐาน EU

  EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมในเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

  article thumbnail สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ซึ่งได้แก่  กฎระเบียบ   ...
  + อ่านข่าวนี้

  EU ประกาศรายชื่อหน่วยงาน CA และ CB ในการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ ๓

  article thumbnail ด้วยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 125/2013 of 13 February 2013...
  + อ่านข่าวนี้

  บทความอื่นๆ

  ค้าขายส่งออก

  จับตา ASEAN-EU FTA

   

  ThaiEurope

   

  Monitor EU Environment Regulations

  Syndicate

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บ