Top Story

จับตานโยบาย EU

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ 
+ อ่านข่าวนี้

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ  
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

โครงการเพื่อนักธุรกิจ

จับตากระแสสิ่งแวดล้อม/CSR

รัฐบาลเดนมาร์กประกาศจัดตั้งกองทุน Climate Fund สำหรับประเทศกำลังพัฒนาใช้ลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว

article thumbnailหนังสือพิมพ์ Copenhagen Post ของเดนมาร์กได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง 'New Green Energy initiative targets developing countries' เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2555...
+ อ่านข่าวนี้

โรงงานผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสร้างโดยเดนมาร์กจะพร้อมใช้งานปีหน้า(ปี2557)

article thumbnailหนังสือพิมพ์ Copenhagen Post ของเดนมาร์ก ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง 'World’s largest solar heating plants to be...
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

จับตา ASEAN-EU FTA

ความคืบหน้าการเปิดเจรจา FTA ระหว่างสหภาพฯ และญี่ปุ่น

article thumbnailเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 INTA ได้มีมติเห็นชอบร่างท่าที (Motion for a Resolution to wind up the debate on the statement by the Commission on EU...
+ อ่านข่าวนี้

การเจรจา FTA ระหว่างอียูกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น

article thumbnailด้วยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 สำนักข่าว bilaterals.org และ RTTnews.com ได้รายงานความคืบหน้าการเจรจา FTA ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 3...
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

การเยือนประเทศยุโรป

คณะรัฐสภายุโรปเยือนไทย

article thumbnailเมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 ดร. Werner Langen ประธานคณะผู้แทนรัฐสภายุโรปที่ดูแลความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน...
+ อ่านข่าวนี้

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วม การประชุมการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ณ ประเทศเยอรมนี

article thumbnailนักธุรกิจ ผู้ประกอบการและผู้กำลังจะเริ่มต้นกิจการชาวไทยในกรุงเบอรลิน และเมืองใกล้เคียงประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ชื่นชมกระทรวงพาณิชย์...
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ
 

สถานการณ์ผักไทยไปอียู Update: Thai Vegetable Export to the EU

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ   
+ อ่านข่าวนี้

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ 
+ อ่านข่าวนี้

เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net

article thumbnailสำหรับท่านที่ติดตามเว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ขณะนี้เว็บไซต์ไทยยุโรป.เน็ต ได้ปรับปรุงใหม่ และเปลี่ยน URL เป็น http://www2.thaieurope.net ค่ะ  
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

กฏระเบียบมาตรฐาน EU

EU ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมในเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

article thumbnail สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อควบคุมการฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ซึ่งได้แก่  กฎระเบียบ   ...
+ อ่านข่าวนี้

EU ประกาศรายชื่อหน่วยงาน CA และ CB ในการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ ๓

article thumbnail ด้วยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 125/2013 of 13 February 2013...
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

ค้าขายส่งออก

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยียม 'Brussels Holiday Fair 2013'

article thumbnailงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยียม 'Brussels Holiday Fair 2013' หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ 'Salon des Vacances'...
+ อ่านข่าวนี้

สถิติการนำเข้า-ส่งออกไปยังกลุ่มสหภาพยุโรป สิงหาคม 2555

article thumbnail สถิติการนำเข้าจากกลุ่มสหภาพยุโรป สิงหาคม 2555 เรียงตามมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ ลำดับที่พิกัดศุลกากร 8...
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

ข่าวสารจากประเทศยุโรป

เศรษฐกิจกรีซในรอบปี 2555

article thumbnailในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีที่ยากลำบากสำหรับประชาชนกรีซทั่วไป...
+ อ่านข่าวนี้

ความคืบหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรป

article thumbnail ทีมงาน Thaieurope.net ขอรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรปล่าสุด ทั้งเศรษฐกิจยุโรปทั้งอียู (27 ประเทศ) และเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซน (17...
+ อ่านข่าวนี้

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติหนี้กรีซ

article thumbnail หลังจากที่ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังของประเทศยูโรโซน (Eurogroup) ได้เห็นชอบมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดปริมาณหนี้สาธารณะของกรีซ ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระดับประมาณ...
+ อ่านข่าวนี้

บทความอื่นๆ

 


 

ThaiEurope

 


Monitor EU Environment Regulations

RSS กรุงเทพธุรกิจ

useCacheLite(true, $LitePath, $cacheDir, $cachetime); if ( empty($cachetime) ) { $rssDoc->disableCache(); } $rssDoc->loadRSS( $url ); $totalChannels = $rssDoc->getChannelCount(); for ($i = 0; $i < $totalChannels; $i++) { $currChannel =& $rssDoc->getChannel($i); $totalItems = $rowcount; if ($currChannel->getItemCount() < $rowcount) $totalItems = $currChannel->getItemCount(); if ($imagecount < 0) $imagecount = 0; if ($currChannel->getItemCount() < $imagecount ) $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($imageuri != "") $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo ""; if ($viewas=="list" && $ultag==true) { if ($imageuri != "") { echo "
    "; } else { echo "
      "; } } for ($j = 0; $j < $totalItems; $j++) { $currItem =& $currChannel->getItem($j); $txtNews = "getLink() . "\" target=\"". $target ."\" class=\"". $linkclass ."\">" .iconv('UTF-8', 'TIS-620',$currItem->getTitle()) . ""; if ($item_descr) { $txtNews .= "
      ".$currItem->getDescription(); } switch($viewas) { case "list": echo "
    • ".$txtNews."\n"; break; case "horz": if ($j <= ($imagecount - 1)) { echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"absmiddle\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; } else if ($imagealter != "") { echo ""; } echo $txtNews." "; break; case "column": if ($j % $columncount == 0) echo "
"; if ($imagealign == "center") echo ""; if ($j % $columncount == ($columncount -1)) echo "\n"; break; } } if ($viewas=="list" && $ultag==true) echo ""; if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo "
"; else echo ""; if ($j <= ($imagecount - 1)) { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"".$imagealign."\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; if ($imagealign == "center") echo "
"; } else if ($imagealter != "") { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo ""; if ($imagealign == "center") echo "
"; } echo $txtNews; if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "
"; } } ?>

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ