ฝรั่งเศสตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร Print E-mail
Written by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Friday, 17 November 2006

สำนักข่าว Reuters รายงานว่านายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสกล่าวว่าธนาคารยุโรป (European Cental Bank) ไม่ควรเป็นผู้กำหนดอัตราแลกเงินยูโรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เป็นการกล่าวในที่ประชุมผู้รับเหมารายย่อยของบริษัทผลิตเครื่องบิน Airbus ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

นาย Dominique de Villepin นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสกล่าวว่าอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันไม่ส่งผลดีต่อการส่งออกและยุโรปต้องการระบบการป้องกันทางการเงินที่ดี (monetary shield) โดยกลยุทธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนของยุโรปนั้นควรตั้งเป้าหมายที่ความเจริญเติบโต การป้องกันอุตสาหกรรมภายในและการว่าจ้างงาน และเรื่องนี้ควรเป็นประเด็นสำคัญที่ควรนำเสนอในระดับยุโรป ทั้งนี้ประเทศที่มีปริมาณการค้ามากต่างก็มีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ยุโรปจึงควรปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก่อนที่จะเป็นยักษ์ใหญ่ทางการค้าเพียงประเทศเดียวที่ไม่มีกฎระเบียบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพ

คำวิพากษ์ของนากยกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางของยุโรปเตรียมการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคม โดยฝรั่งเศสเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งในหลายประเทศที่ขอให้ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรประงับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากจะส่งผลเสียต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

อนึ่ง ความเป็นอิสระของธนาคารกลางนอกเขตยูโรโซนยังเป็นประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าโปแลนด์จะแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางที่สนิทสนมกับรัฐบาลแทนที่ผู้ว่าฯคนเดิมที่มีความเคร่งครัดทางวินัยการเงิน

ที่มา: euobserver
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Related Items:

 1. 2007 : ปีแห่งโอกาสที่เท่าเทียมกัน
 2. ECB อาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในปี 2550
 3. NTBs Series: มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping - AD) ของสหภาพยุโรป
 4. Single European Payments Area (SEPA)
 5. กองทุน European Globalisation adjustment Fund เพื่อแรงงานยุโรป
Last Updated ( Friday, 17 November 2006 )

 


 

ThaiEurope

 


Monitor EU Environment Regulations

RSS กรุงเทพธุรกิจ

useCacheLite(true, $LitePath, $cacheDir, $cachetime); if ( empty($cachetime) ) { $rssDoc->disableCache(); } $rssDoc->loadRSS( $url ); $totalChannels = $rssDoc->getChannelCount(); for ($i = 0; $i < $totalChannels; $i++) { $currChannel =& $rssDoc->getChannel($i); $totalItems = $rowcount; if ($currChannel->getItemCount() < $rowcount) $totalItems = $currChannel->getItemCount(); if ($imagecount < 0) $imagecount = 0; if ($currChannel->getItemCount() < $imagecount ) $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($imageuri != "") $imagecount = $currChannel->getItemCount(); if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo ""; if ($viewas=="list" && $ultag==true) { if ($imageuri != "") { echo "
  "; } else { echo "
   "; } } for ($j = 0; $j < $totalItems; $j++) { $currItem =& $currChannel->getItem($j); $txtNews = "getLink() . "\" target=\"". $target ."\" class=\"". $linkclass ."\">" .iconv('UTF-8', 'TIS-620',$currItem->getTitle()) . ""; if ($item_descr) { $txtNews .= "
   ".$currItem->getDescription(); } switch($viewas) { case "list": echo "
  • ".$txtNews."\n"; break; case "horz": if ($j <= ($imagecount - 1)) { echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"absmiddle\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; } else if ($imagealter != "") { echo ""; } echo $txtNews." "; break; case "column": if ($j % $columncount == 0) echo "
"; if ($imagealign == "center") echo ""; if ($j % $columncount == ($columncount -1)) echo "\n"; break; } } if ($viewas=="list" && $ultag==true) echo ""; if ($viewas=="column" && $tabletag==true) echo "
"; else echo ""; if ($j <= ($imagecount - 1)) { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "getLink(),$imageuri,$imagedir,$imageresize,$imagewidth,$imageheight) ."\" align=\"".$imagealign."\" width=\"".$imagewidth."\" height=\"".$imageheight."\">"; if ($imagealign == "center") echo "
"; } else if ($imagealter != "") { if ($imagealign == "center") echo "
"; echo ""; if ($imagealign == "center") echo "
"; } echo $txtNews; if ($imagealign == "center") echo "
"; echo "
"; } } ?>

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ