การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากยานยนต์ Print E-mail
Written by คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป   
Thursday, 20 April 2006

ผู้ผลิตยานยนต์ของสหภาพยุโรปจำหน่ายรถที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 160 กรัมต่อกิโลเมตรในปี 2548 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 1% ทั้งนี้เป็นการเปิดเผยขององค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร Transport and Environment (T&E)

นับจากปี 2541 เป็นต้นมา สมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของยุโรป European Automobile Manufacturers Association (ACEA) ได้สัญญากับสหภาพยุโรปที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถใหม่ให้เหลือ 140 กรัมต่อกิโลเมตรให้ได้ภายในปี 2551 ขณะที่สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จากญี่ปุ่น Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA)และเกาหลี Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA) สัญญาว่าจะทำให้ได้ภายในปี 2552

เป้าหมายของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากรถยนต์ใหม่ของสหภาพยุโรปอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 120 กรัมต่อกิโลเมตรภายในปี 2553 โดยทุกปีคณะกรรมาธิการฯจะดูแลความก้าวหน้าว่าผู้ผลิตรถสามารถทำตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้หรือไม่ สำหรับปีที่ผ่านมาความคืบหน้าในการลดมลพิษอยู่ในอัตราต่ำกว่าอัตราเฉลี่ย 2% ต่อปีซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

T&E กล่าวว่าจากการวิเคราะห์ยอดจำหน่ายรถยนต์แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการประหยัดน้ำมันได้โดยสมัครใจ เพราะผู้ผลิตจะต้องลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนคือลดลง 4.3% ต่อปีในเวลา 3 ปีข้างหน้า เพื่อให้ปริมาณการปล่อยมลพิษเหลือ 140 กรัมต่อกิโลเมตรภายในปี 2551
Reddit! livescore Mixx! Web design Google! Free site builder Facebook! Yahoo! health

Related Items:

  1. EU งัดข้อกันเองเรื่องมาตรการปรับรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเกินกำหนด
  2. EU จะออกกฎระเบียบใหม่มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกกลุ่มก๊าซเอฟ
  3. EU สนับสนุนการนำเครื่องมือทางการตลาดมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
  4. Green week 2009 กับท่าทีของอียูในการเจรจาความตกลงสิ่งแวดล้อมแทนพิธีสารเกียวโต
  5. การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสายการบิน
Last Updated ( Tuesday, 23 January 2007 )

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ