วิชาการและการศึกษา
Web Links เว็บไซต์ของสถานบันวิจัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา Think Tank เกี่ยวกับยุโรป สหภาพยุโรป และยุโรปศึกษา
  Web Link Hits
     European University Institute, Italy
881
     College of Europe, Belgium
1077
     Asia-Europe Foundation (ASEF)
871
     European Institute for Asian Studies
857
     Master of Arts in European Studies Programme, Chulalongkorn University, Bangkok
MA in European Studies is a full-time, one year degree programme taught in English. It is designed for international graduates with an interest in the emerging links and relationship between European and Asian countries.
1015
     European Commission Libraries Catalogue
974
     European Documentation Centre in Thailand
European Documentation Centre in Thailand (at Chulalongkorn University)
1133
     Centre for European Studies, Chulalongkorn University, Bangkok
The Centre aims to provide an academic excellence in European Studies in Thailand and the ASEAN region.
925
     European Policy Centre
946
     ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย
ไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในมิติต่างๆ
1102
 

 

ThaiEurope

 

Monitor EU Environment Regulations

Syndicate

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ